Telekomunikacja

Ulgi telekomunikacyjne

 

Ulga w opłatach telekomunikacyjnych przysługuje osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia. Dokumentem uprawniającym do uzyskania ulgi jest orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności i są przyznawane:

 1. w przypadku choroby narządu wzroku z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
 2. w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu),
 3. w przypadku zastosowania przez Zespół Orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
  • z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku),
  • z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu). Telekomunikacji Polskiej S.A. udzielane są następujące ulgi:
   • za przyłączanie urządzania końcowego do sieci TP – ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług,
   • w abonamencie telefonicznym – ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP 60 minut za darmo, planu TP startowego, planu TP socjalnego, planu TP standardowego, planu sekundowego TP dom (dwa ostatnie plany nie są już oferowane nowym klientom), wynikającej z obowiązującego cennika usług.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 2. Uchwała nr 201/03 Zarządu TP S.A. z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie udzielania rabatów w opłatach telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym.