Ważne strony WWW

PFRON

www.pfron.org.pl

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

 

Ministerstwo Zdrowia

www.mz.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.pl


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl


Serwis Urzędów Pracy

www.epuls.praca.gov.pl


Serwis Pośrednictwa Pracy

www.eures.praca.gov.pl

 

Zakłady Pracy Chronionej

www.bazazpchr.pl

 

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

www.kigr.pl

 

Praca

www.pelnosprawniwpracy.pl

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

www.niepelnosprawni.pl

 

Domy Opieki

www.domyopieki.pl

 

Pomoc Społeczna

www.pomocspoleczna.ngo.pl

 

Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych www.ebon.mps.gov.pl

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Zarząd Główny

www.twk.org.pl

 

KRUS

www.krus.gov.pl

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu

http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/Powiatowy_zespol_ds_orzekania.html

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

www.powiatraciborski.pl

 

Urząd Miasta Racibórz

www.raciborz.pl