Informator ZUS (2023)

Najnowsza wersja Informatora (2023) dostępna jest pod adresem:

 

 

https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8