Przedłużanie orzeczeń po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (07.2023)

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niiepełnosprawnych pod adresem:

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/przedluzanie-orzeczen-o-stopniu-niepelnosprawnosci-po-odwolaniu-stanu-zagrozenia-epidemiczneg/