Powiat Raciborski przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecz....
Trwa kolejna edycja akcji śląskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Doradcy p....
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides, realizując zadanie pn. “Wzajemnie potrzebni”, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konku....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON