Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza, iż pod patronatem honorowym Pierwszej Damy, będzie miała miejsce kolejna edy....
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogła....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON