Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. w ramach rozwijania sp....
Informujemy, że Powiat Raciborski zamierza przystąpić do realizacji “Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2....
Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON