Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione z....
6 września PFRON uruchamia infolinię d....
Szkolenie online - Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych .
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON