Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, działający przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zaprasza  ....
Rozpoczęła działalność Centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących dla osób z niepe....
Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON