Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
W dniu 15 października 2019 roku, zarządzeniem nr 123/2019 St....
Program wyrównywania różnic między regionami III
PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budy....
500 plus dla niepełnosprawnych
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz Oddział ZUS w Rybniku organizuje wyjazdowe dyżury, p....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON
x
top layer