Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw....
W ramach tytułowej akcji na terenie oddziałów ZUS odbywać się będą wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościam....
PFRON zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnie....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON