Przydatne adresy

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa
tel. 22 529 06 00, 22 529 06 01,  fax: 22 529 06 02

Adres korespondencyjny

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w ramach Dnia Otwartego w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 14.00 - 16.00.
Zapisy telefoniczne przyjmowane są pod numerami telefonów:

22 529 06 10,
22 529 06 09,
22 529 06 49

 
Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: grażyna.sierzycka@mpips.gov.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.

sekretariat.bon@mpips.gov.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Główny
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
22 827 09 15, 22 827 18 36

 

Polski Związek Głuchych - Zarząd Główny
ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa
22 831 40 71, 22 831 06 96, 22 635 75 36, 22 635 75 36
biuro@zgpzg.org.pl,
www.pzg.org.pl

 

Polski Związek Niewidomych - Zarząd Główny
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
22 831 22 71, 22 831 33 83, 22 635 76 52
pzn@pzn.org.pl,
www.pzn.org.pl

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
22 50 55 500
www.pfron.org.pl

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski
pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice
32 203 68 35, fax: 32 203 68 34

katowice@pfron.org.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
32 415 94 62, 32 415 20 28, 32 415 20 28
pcpr.r-rz@wp.pl 
www.pcpr.raciborz.org.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
pl. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
32 415 88 23,
32 414 04 98
sekretariat@pup-raciborz.pl
www.pup-raciborz.pl

 

Punkt Usług Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych
ul. Podwale 12, 47-400 Racibórz
32 415-26-17
raciborz@zdz.katowice.pl

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu - Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz
32 459 73 49,  32 415 12 12

oidon@powiatraciborski.pl

 

Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego PERSONA 
ul.Karola Miarki 7/1, 47-400 Racibórz 
tel.:  722-304-453, 603-300-904,
       (32) 414-96-90 (17.oo - 20.oo)

http://www.persona.slask.pl/

http://www.personaraciborz.org/

 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 21 01, 32 415 21 02, Fax: 32 415 21 03
pzon@powiatraciborski.pl

http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/Powiatowy_zespol_ds_orzekania.html

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Podaj Rękę"
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz
693 155 095
niepelnosprawni-raciborz@tlen.pl
www.niepelnosprawni.raciborz.com.pl