Instytucje

Wybrane instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie raciborskim.

 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
tel.:/fax: 32 4597349, 32 415 12 12
oidon@powiatraciborski.pl
Działalność dofinansowana ze środków PFRON

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 21 01, 32 415 21 02, Fax: 32 415 21 03
pzon@powiatraciborski.pl

http://www.powiatraciborski.pl/starostwo/Powiatowy_zespol_ds_orzekania.html

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
tel.:/fax: 32 415 20 28, 32 415 94 62
pcpr.r-rz@interia.pl
www.pcpr.raciborz.org.pl

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 26 50, 32 419 06 42-3, 32 415 26 50
ops.raciborz@pro.onet.pl
www.ops.bipraciborz.pl

 

ul. Powstańców 15, 47-420 Kuźnia Raciborska
tel.: 32 419 10 73 - 4

mopskuznia@studiobit.pl

 

ul. Kolejowa 10, 47-470 Krzanowice
tel.: 32 410 93 09, 32 419 93 09

opskrzanowice@studiobit.pl

 

ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel.: 32 430 12 11

 

ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków
tel.: 32 419 63 00

 

ul. Jana III Sobieskiego 5, 44-440 Nędza
tel.: 32 410 20 50

 

ul. Szkolna 2, 47-480 Pietrowice Wielkie
tel.: 32 419 81 01, 32 419 84 07

gopspietrowice@wp.pl

 

ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik
tel.: 32 410 64 25, 32 410 64 25

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Jana 14, 47-400 Racibórz
tel.:32 415 35 47

pppraciborz@neostrada.pl

www.ppp-raciborz.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. K. Miarki 4, 47-400 Racibórz
tel./fax: 32 415 30 01
oswnis.sekretariat@wp.pl
www.oswnis.pl

 

Przedszkole Nr 24 z Oddziałem Integracyjnym i Specjalnym
ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz
tel./fax: 32 415 32 75
p24@raciborz.pl
www.p24.raciborz.com.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 50 17   fax: 32 417 10 38
sp1integracja@wp.pl

www.sp1raciborz.pl

 

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz
tel./fax: 32 415 49 91

zssraciborz@poczta.onet.pl

www.zss.raciborz.fm.interia.pl

 

Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 05 59
rcron@o2.pl 

 

Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Kozielska 65, 47-400 Racibórz
tel.: 32 414 05 32
caritas_centrala@op.onet.pl
www.caritas.diecezja.opole.pl

 

Polski Czerwony Krzyż
ul. Mickiewicza 13/1, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 26 53
www.pck.org.pl

 

Stowarzyszenie PERSONA Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. K. Miarki 7/1, 47-400 Racibórz
tel.: 32 414 96 90 fax: 32 414 96 92
personaraciborz@gmail.com

 http://www.persona.slask.pl/

 

Hospicjum im. św. Józefa - Zespół Opieki Paliatywnej
ul. Żólkiewskiego 21/1, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 53 39

 

W ramach hospicjum działa
Klub Amazonka
ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 49 80

 

Polski Związek Niewidomych - Zarząd Koła Terenowego
ul. Londzina 46/7, 47-400 Racibórz
tel.: 32 419 05 97

pznraciborz@wp.pl

 

Polski Związek Głuchych - Koło Terenowe
Plac Wolności 12/1, 47-400 Racibórz
tel./fax: 32 755 26 70
biuro@pzg-raciborz.pl
www.pzg-raciborz.pl

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy
ul. Staszica 27, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 25 55

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz
tel.:  505 005 268
kklimaszewska@poczta.onet.pl

 

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 31 36, 32 415 20 01
dps.zlotajesien@wp.pl

 www.zlota-jesien-dps.pl

Dom Pomocy Społecznej
Plac Jagiełły 3, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 46 27

 

Dom Pomocy Społecznej "Różany Pałac"
ul. Kolejowa 4, 47-450 Krzyżanowice
tel.: 32 419 40 20

 

Polski Komitet Zwalczania Raka
ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz
tel.: 32 418 14 10

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji "Podaj Rękę"
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz
tel.:  693 155 095
niepelnosprawni-raciborz@tlen.pl
www.niepelnosprawni.raciborz.com.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział Rybnik, Inspektorat w Raciborzu
ul. Łąkowa 28, 47-400 Racibórz
tel.: 32 415 23 85,  fax: 32 415 04 47

www.raciborz.zus.zaklad-ubezpieczen-spolecznych.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Ludwika 4, 47-400 Racibórz
te.:/fax: 32 415 99 59, 32 453 94 29

www.krus.gov.pl