Druki do pobrania

miniaturka

1. Wniosek o Kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej i placówki.

    OTWÓRZ

2. Wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia nioepełnosprawności oraz niezbędne do ustalenia   niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności druki Zaświadczeń lekarskich.

    OTWÓRZ

3. Wnioski o Legitymację osoby niepełnosprawnej dla dzieci i osób dorosłych.

     OTWÓRZ

4. Wnioski dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na:

    

Likwidację barier architektonicznych 

Likwidację barier w komunikowaniu się

Likwidację barier technicznych

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OTWÓRZ