Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego organizuje trzecią edycję obozu wakacyjnego dla wolontariuszy.  .
Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Raciborski otrzymał k....
Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Dyrektor NIW-CRSO, zapraszają organiza....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON