Seniorzy w akcji
Przekazujemy Państwu zaproszenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" do udziału w konkursie „Seniorzy w akcji”,.
Fumdacja na Rzecz Szpitala pomoże rozliczyć PIT
Zarząd Fundacji informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych, od 13 lutego 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r., w budynku „B” Starostwa Powi....
Prezentacje OIDON
Ulotki OIDON
x
top layer