Poczta

Ulgi Pocztowe

 

Ulgi związane z usługami pocztowymi polegają na m.in. bezpłatnych usługach doręczania listów, paczek i przesyłek listowych bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki. Do wymienionych ulg uprawnieni są:

  • Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego,
  • Osoby niewidome lub ociemniałe

 

Zapotrzebowanie na usługę pocztową zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub u listonosza obsługującego dany rejon. Dodatkowo placówki pocztowe musza być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. umieszczaniu skrzynek pocztowych tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

 

Uwaga! Osoby niewidome mają dodatkowo prawo do całkowitego zwolnienia z opłat za przesyłki nadawane do innej osoby niewidomej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności, oraz przesyłek adresowanych przez te instytucje do osób niewidzących.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, N 130, poz. 1188 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. 2004, Nr 5, poz. 34).