Ulga za wstęp do muzeum

Ulga za wstęp do muzeum przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. 2008, Nr 160, poz. 994).