Paszport

Ulga w opłacie za paszport

 

Ulga w opłacie za paszport w wysokości 50% przysługuje:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym bez względu na rodzaj schorzenia, a także na współmałżonków tych osób, które pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
  • osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Od 01.01.2010r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

 

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. 2006, Nr 153, poz. 1091).