Tomasz Drozd 04-05-2023 08:30:58

Give and Help - portal dla ludzi poszukujących wsparcia

Osoby poszukujące wsparcia, także w języku ukraińskim, zachęcamy do odwiedzenia strony GiveAndGetHelp.com

GiveAndGetHelp.com to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. To bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Serwis działa już od 2018 roku i zgromadził społeczność liczącą ponad 20 tysięcy użytkowników.

 

GiveAndGetHelp.com oferuje różne anonimowe grupy wsparcia online służące wymianie myśli i doświadczeń, wspierające samorozwój oraz poprawę kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko opowiedzenie swojej historii w całości, czasami po raz pierwszy. To też poczucie bycia zrozumianym i akceptowanym takim jakim się jest, z ciężarem własnych przeszłych doświadczeń i przeżyć. To również wsparcie w rozwiązywaniu codziennych trudności razem z innymi, którzy mieli podobne wspomnienia. Niewątpliwie, jednoczesne otrzymywanie i dawanie wsparcia innym osobom należącym do społeczności o podobnych przeżyciach, buduje więź, której osoby przeżywające kryzys często nie są w stanie podtrzymywać na żywo. Dodatkowo portal obejmuje czat, za pomocą którego można bezpośrednio napisać prywatną wiadomość skierowaną do użytkownika, z którym chcemy porozmawiać. Przy portalu na stałe współpracuje kilkunastu psychologów, którzy odpowiadają na indywidualne wiadomości i pytania zadawane w poszczególnych grupach. 

więcej »
Tomasz Drozd 25-04-2023 13:53:39

Koncert dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Raciborzu serdecznie zaprasza na
doroczny koncert dla osób z niepełnosprawnościami, który odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali koncertowej przy ul. Ogrodowej 7 (siedziba szkoły).

więcej »
Tomasz Drozd 24-04-2023 08:18:19

"Dostępna przestrzeń publiczna" - nowy program PFRON

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informację nt. nowego programu PFRON, który wystartuje w maju 2023 r.
Adresowany będzie on, m. in., do JST, kościołów, organizacji pozarządowych, a służyć ma zapewnieniu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
Szczegółowy regulamin naboru wniosków PFRON opublikować ma w późniejszym terminie.   
 

 

więcej »
Tomasz Drozd 15-03-2023 09:57:50

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 (Powiat)

Powiat Raciborski przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program realizowany będzie w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

 

Więcej szczegółów pod adresem:

https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-edycja-2023/idn:4765.html

więcej »
Tomasz Drozd 14-03-2023 10:23:29

Doradcy podatkowi niepełnosprawnym - 2023

Trwa kolejna edycja akcji śląskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Doradcy podatkowi po raz kolejny angażują się w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2022 rok oraz informacje nt. możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

 

Akcja potrwa od 9 marca do 27 kwietnia 2023 roku. Konsultacje podatkowe odbywać się będą raz w tygodniu, w czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 513-152-218.


więcej »
Tomasz Drozd 28-02-2023 11:04:17

Zadanie publiczne "Wzajemnie potrzebni"

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides, realizując zadanie pn. “Wzajemnie potrzebni”, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie ofert.
 
Jego celem ma być wyłonienie ofert do dofinansowania. Dofinansowanie to przeznaczone może być, między innymi, na działania organizacji pozarządowych i związków gmin, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, edukacji, rynku pracy i usług społecznych, realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym – uchodźców z Ukrainy).
 

 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej https://wzajemniepotrzebni.pl/      
więcej »
Tomasz Drozd 20-02-2023 11:00:59

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w OIDON

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu informuje, że  7 marca br. (wtorek), w godz. od 10.00 do 13.00, w Ośrodku przy Placu Okrzei 4 w pokoju nr 9A dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego. Będą oni udzielać informacji i wyjaśniać wątpliwości na temat rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r.

więcej »
Tomasz Drozd 07-02-2023 09:11:52

Program "Aktywny Samorząd 2023"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie kontynuował program „Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowania mają być przyjmowane od 1 marca 2023 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta. 


Będzie można skorzystać z następujących form wsparcia:


 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
więcej »
Tomasz Drozd 23-11-2022 09:08:34

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. finansowanego ze środków PFRON.


W powiecie raciborskim istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie pr
ojektów realizowanych w ramach:

obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszaru D – likwidacja barier transportowych;

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

obszar A – do 185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar B – do 165 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,

330 000,00 zł dla autobusów;

obszar E – do 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w  sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł  na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.


Adresatami pomocy mogą być dla:

- obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych): zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

- obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania): gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

- obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych): gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

- obszaru D (likwidacja barier transportowych):

placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

- obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

- obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

- obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.Wszelkie szczegółowe zasady realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

W przypadku obszarów B, C, D, F wnioski z terenu powiatu raciborskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, natomiast w przypadku obszaru i E bezpośrednio do Oddziału PFRON w Katowicach.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F należy składać w Biurze Obsługi Klienta  w  Starostwie Powiatowym w Raciborzu Pl. Okrzei 4, w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2023 r.  Decyduje data wpływu do Starostwa.

Dodatkowych informacji udziela Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel. 32 45 97 348

więcej »
Tomasz Drozd 01-09-2022 09:09:29

Dzień Osób z Niepełnosprawnością - propozycja ZUS

W ramach tytułowej akcji na terenie oddziałów ZUS odbywać się będą wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań uczestnicy, ich bliscy oraz opiekunowie będą mogli uzyskać kompleksowe informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, przysługujących świadczeń i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (ze strony ZUS-u, PFRON-u, NFZ-u).


W  naszym regionie zaangażowany w akcję będzie oddział ZUS w Rybniku.


Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie:


https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/dzialania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia/don

więcej »