Tomasz Drozd 29-05-2024

Środki na zakup busa dla DPS "Złota Jesień"

Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Raciborski otrzymał kwotę w wysokości 144 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego busa do przewozu osób niepełnosprawnych, który służyć będzie mieszkańcom DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.