Tomasz Drozd 08-06-2024

Obóz wakacyjny dla wolontariuszy

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego organizuje trzecią edycję obozu wakacyjnego dla wolontariuszy. 

Głównym celem obozu jest integracja, wymiana doświadczeń, wsparcie i wzmocnienie potencjału uczestników oraz zachęta do realizacji wspólnych działań. Uczestnikami letniego Campusu będzie grupa

30 pełnoletnich ochotników wyróżniających się ponadprzeciętną aktywnością wolontariacką. Sześciodniowy obóz odbędzie się w dniach od 1 do 6 lipca w Folwarku Łochów link: https://www.palacifolwarklochow.pl w miejscowości Łochów (ok. 75 km od Warszawy).

Udział w obozie jest bezpłatny! Zapisy trwają do 12 czerwca 2024 r., informację o zakwalifikowaniu 

na Obóz Wolontariatu Korpusu Solidarności 2024 uczestnicy otrzymają do 19 czerwca 2024 r.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ld-M_mpmNkaZZk2hC--JI_Bc8_yzW7FBtk5jhq4i4FtUOFdQSjJCWFZNVTZRUzlZWkJOWllBSzI3US4u 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa oraz planie zajęć dostępne są pod linkami:

https://korpussolidarnosci.gov.pl/Content/pub/warunki-uczestnictwa-w-obozie_final_29-05.pdf 

 

https://korpussolidarnosci.gov.pl/Content/pub/program_obozu_wolontariatu_ks_uczestnicy.pdf