Tomasz Drozd 30-01-2024

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Na realizację Programu w 2024 r. zaplanowano 30 mln zł.

 

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

 

             organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

             organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;

             organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

             promocji sportu osób niepełnosprawnych.

 

O  dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski. Konieczne jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 5 %.

 

Wnioski w systemie Amodit (https://wnioski.msit.gov.pl) składać można do 26 lutego 2024 r.

 

Pytania w zakresie Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.