Tomasz Drozd 11-09-2023

Konsultacje z pracownikami ZUS-u

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, działający przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zaprasza  osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i pozostałych zainteresowanych na indywidualne konsultacje z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 


Dotyczyć one mają rent, emerytur oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Konsultacje odbędą się 27 września 2023 roku w godzinach 10:00-12:00 (plac Stefana Okrzei 4, pokój 9 A).