Tomasz Drozd 06-09-2023

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Rozpoczęła działalność centralna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
 
By skorzystać z jej usług, osoba pragnąca wypożyczyć sprzęt winna upewnić się, że:
 
- posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
- w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup sprzętu jak ten, który aktualnie chce wypożyczyć.
 
Wnioski składać należy drogą elektroniczną za pomocą platformy SOW, udostępnianej na stronie PFRON (https://sow.pfron.org.pl/).  
 
Spis sprzętu podlegającego wypożyczeniu, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości jego wypożyczenia, znajdziecie Państwo pod adresami: