Tomasz Drozd 26-09-2022

Program Absolwent

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe oraz organizacje pozarządowe do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.