Tomasz Drozd 23-05-2022

Kampania „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Poniżej zamieszczamy linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

-polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
-angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia-