Jerzy Wisniewski 26-02-2020

Seniorzy w akcji

lead_photo

Przekazujemy Państwu zaproszenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" do udziału w konkursie „Seniorzy w akcji”,

 realizowanego w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku - Seniorzy w akcji” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest uzyskanie dotacji i wsparcia w realizację projektu społecznego.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie ww. informacji podmiotom publicznym i niepublicznym, realizującym zadania w niniejszym obszarze na terenie działalności Państwa jednostki w celu ewentualnego wykorzystania.

Więcej informacji: http://seniorzywakcji.pl/