OIDON 22-02-2012

VII Forum Osób Niepełnosprawnych 2011

Temat: „Mieć świadomość - żyć godnie.”

Organizatorem było: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę.”

Współorganizatorami są:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu,

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu,

Miasto Racibórz,

Polski Związek Głuchych- Koło w Raciborzu.

VII Forum Osób Niepełnosprawnych 2011