Nowy wykaz leków i środków refundowanych (09.2021)

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy wykaz leków i środków refundowanych. 

Obowiązuje on od 1.09.2021 i jest dostępny pod adresem:

 

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/65/