Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością - Powiat (2024)

Informujemy, że Powiat Raciborski zamierza przystąpić do realizacji “Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”.
 
Program, zgodnie z planem, realizowany ma być przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w terminie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024, a jego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystencji osobistej.
 
Realizator, biorąc pod uwagę kwotę przyznanych do rozdysponowania środków, planuje objąć wsparciem w formie usług asystencji osobistej 15 osób z niepełnoprawnościami, w tym:
 
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności i z niepełnosprawnością sprzężoną – 6 osób;
 
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 7 osób;
 
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 2 osoby.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w formie pisemnej od dnia 3 stycznia 2024 roku w Referacie Spraw Społecznych, pokój 9 A, w dni robocze od 8:00 do 14:00.
 
Poniżej link do informacji zamieszczonej na stronie Starostwa – osoby zainteresowane mogą stąd pobrać kartę zgłoszenia wraz pozostałymi załącznikami z załącznikami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku:
https://www.powiatraciborski.pl/starostwo/ASYSTENT_OSOBISTY_OSOBY_Z_NIEPELNOSPRAWNOSCIA_-_edycja_2024.html
 
WAŻNE!
PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RACIBORSKI POD WARUNKIEM PODPISANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROGRAMU Z WOJEWODĄ ŚLĄSKIM.