Tomasz Drozd 28-02-2023

Zadanie publiczne "Wzajemnie potrzebni"

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides, realizując zadanie pn. “Wzajemnie potrzebni”, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie ofert.
 
Jego celem ma być wyłonienie ofert do dofinansowania. Dofinansowanie to przeznaczone może być, między innymi, na działania organizacji pozarządowych i związków gmin, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, edukacji, rynku pracy i usług społecznych, realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym – uchodźców z Ukrainy).
 

 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej https://wzajemniepotrzebni.pl/