Tomasz Drozd 28-04-2022

Gra miejska "Przygoda z Tatą"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn.  Organizacja  gry miejskiej „Przygoda z Tatą”, zapraszając organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert na wsparcie finansowe służące przeprowadzeniu ww. gry miejskiej na terenie jednego z 16 miast wojewódzkich.

Na realizację zadania otrzymać można do 100 tys. zł, przy czym rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Ministerstwa nie później niż 11 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo—przygoda-zycia

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert