Tomasz Drozd 12-10-2021

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób niewidomych i niedowidzących

Rusza bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku i ich bliskich! Za jego realizację odpowiada Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna. Bezpieczna i komfortowa formuła poradnictwa daje możliwość dotarcia do każdego zakątka Polski.

 

Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna poszukuje 80 osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku (04-O) i 50 osób bliskich do bezpłatnego projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-COV-2”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Każda z osób otrzyma 10 godzin pomocy psychologicznej w komfortowej formule teleporadnictwa, co umożliwia dotarcie do każdego zakątka Polski.

Jeśli znasz kogoś, kto jest osobą niewidomą, stracił lub traci wzrok – przekaż informacje o tym bezpłatnym projekcie. To może być milowy krok dla człowieka w kryzysie!

Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo pod adresem: fundacja@fcen.com.pl, dołączając informację o możliwości przetwarzania danych do celów realizacji projektu zgodnie z RODO. Kontakt telefoniczny: Małgorzata Szumowska, 504-741-214.

Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października 2021.

Źródło: https://obpon.pl/article/212412/show.html