Jerzy Wisniewski 17-04-2018

III Raciborski Bieg Bez Barier

lead_photo

Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne oraz opiekunów na „III Raciborski Bieg Bez Barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".

Bieg odbędzie się na dystansach: 3,6 km. Nordic Walking oraz 1 km pozostali uczestnicy (przejazd wózkiem, marszobieg, styl dowolny). Bieg odbędzie się 23 czerwca 2018r. Zapraszamy do wzięcia udziału w biegu. Styl w jakim pokonamy trasę jest nieistotny. Liczy się udział. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i nagrody. Zbiórka uczestników o godz. 10.00 w parku nadodrzańskim (bulwary przystań kajakowa). Start o godz. 11.00. Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie imienia i nazwiska na adres e-mail: biegbezbarier@o2.pl lub tel. pod nr tel. 693 155 095 lub 734 091 511 . Zgłoszeń należy dokonać do dnia 31 maja 2018r.
Dofinansowano z dotacji Miasta Racibórz
Zadeklarowanie udziału w Biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Regulamin poniżej.

 

Regulamin

1. Nazwa biegu – III Raciborski Bieg Bez Barier.

2. Data przeprowadzenia – 23.06.2018 r. (sobota).

3. Typ biegu – marsz, nordic walking, przejazd wózkiem, marszobieg, styl dowolny.

4. Cel imprezy:
- integracja osób niepełnosprawnych,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
- popularyzacja sportu niepełnosprawnych oraz rehabilitacja poprzez sport.

5. Miejsce:
- Racibórz, park nadodrzański (bulwary - przystań).
- Biuro zawodów, przebieralnie i przechowalnia bagaży mieścić się będą na terenie parku.

6. Zbiórka uczestników – godz. 10.00. Godzina startu: 11.00 – przystań kajakowa nad Odrą.

7. Organizator:
- Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „ Podaj Rękę",
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz,
- Miasto Racibórz,
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
- Koło Polskiego Związku Głuchych w Raciborzu.

8. Warunkiem startu jest podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu, przez uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej. W biegu mogą startować osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne z opiekunami.

9. Zgłoszenia – Rejestracja zgłoszeń odbywa się poprzez wysłanie imienia i nazwiska na adres e-mail: biegbezbarier@o2.pl  lub tel. pod nr tel. 693 155 095 lub 734 091 511 do dnia 31 maja 2018r.

10. Dystans i kategorie:
- 3,6 km NW -open
- 1 km pozostali uczestnicy

11. Nagrody i wyróżnienia:
Wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe i nagrody.

12. Zakończenie imprezy i ogłoszenie wyników - przystań kajakowa nad Odrą.

13. Uwagi końcowe:
a) Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia, organizacje, rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszających zawodników do zawodów.
b) Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
3 loga

2987