OIDON 27-11-2009

Zagrajmy razem - integracja sport rehabilitacja - współorganizator OIDON

  
        

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z Raciborza, już tradycyjnie był jednym ze współorganizatorów IV edycji imprezy integracyjnej „ Zagrajmy Razem integracja ,sport ,  rehabilitacja”, organizatorem imprezy było współpracujące z Ośrodkiem
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Podaj Rękę ".
         Tym razem impreza odbyła się 12 września 2009 roku na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 15.   Podobnie jak w latach ubiegłych, cele, którymi kierowano się przy realizacji przedsięwzięcia to: promocja sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych , propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego ,promowanie zachowań prozdrowotnych, przełamywanie barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych oraz dążenie do integracji dzieci i młodzieży sprawnej z rówieśnikami o różnym stopniu niepełnosprawności.

ZAGRAJMY RAZEM 2009