OIDON 17-02-2012

Akcja - Transplantacja - jestem na tak.

 „TRANSPLANTACJA, JESTEM NA TAK- podziel się swoją decyzją”.

Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie, dla tego warto promować transplantacje.

Na podstawie spotkań z młodzieżą okazało  się że istnieje duża potrzeba podnoszenia świadomości ludzi młodych i nie tylko. Jesteśmy przekonani, że warto oddawać organy potrzebne chorym, dla których przeszczep jest ostatnią szansą na drugie życie.

      Od miesiąca grudnia 2011r. do stycznia 2012r. odbyły się trzy spotkania z młodzieżą czwartych klas szkół średnich. Spotkania odbyły się w Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Przedstawiono im wiedzę na temat trudnych wyborów przed jakimi przychodzi nam stawać. Młodzież z dużym zainteresowaniem podeszła do tego tak trudnego tematu jakim jest transplantacja oraz donacja organów. Dostarczono młodym ludziom wiele istotnych informacji pozwalających na świadome określenie postawy oraz świadomego wyboru-AKCEPTACJI lub SPRZECIWU wobec deklaracji OŚWIADCZENIA WOLI.

Podczas spotkań z młodzieżą zadawano dziesiątki bardzo istotnych pytań, pobrano

setki OŚWIADCZEŃ WOLI dla siebie, oraz swoich przyjaciół. Co świadczy o dużej akceptacji poruszanego tematu.

W ten sposób zakończył się pierwszy etap naszych spotkań z młodzieżą organizowanych przez Stowarzyszenie „Poda Rękę” a współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz działający w ramach Starostwa Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W miesiącu lutym rozpoczniemy spotkania z ludźmi starszymi.

Akcja "Transplantacja - jestem na tak"