OIDON 11-12-2008

"Zagrajmy razem, integracja, sport, rehabilitacja" - współorganizator: OIDON Racibórz

        

         Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z Raciborza był jednym ze współorganizatorów III edycj imprezy integracyjnej „ Zagrajmy Razem integracja ,sport ,  rehabilitacja”, organizatorem imprezy było współpracujące z Ośrodkiem
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Podaj Rękę ".
         Tym razem impreza odbyła się 21 września 2008 roku w hali widowiskowo rekreacyjnej w Rudniku przy ul. Słonecznej 1. Poprzednie edycje Imprezy Integracyjnej spotkały się z niezwykłym odzewem w środowisku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej całego Śląska, co utwierdziło organizatorów  w konieczności kontynuowania tej – tak wspaniale przyjętej, idei. Podobnie jak w latach ubiegłych, cele, którymi kierowano się przy realizacji przedsięwzięcia to:
promocja sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych , propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego ,promowanie zachowań prozdrowotnych, przełamywanie barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych oraz dążenie do integracji dzieci i młodzieży sprawnej z rówieśnikami o różnym stopniu niepełnosprawności.
         Celem było również przedstawienie osobom niepełnosprawnym rozwiązań technicznych ułatwiających im życie oraz przekazanie  niezbędnych informacji o przysługujących osobom niepełnosprawnym ulgach, uprawnieniach i prawach.
Przewidziano również wiele ciekawych atrakcji.

"Zagrajmy razem, integracja, sport, rehabilitacja" - współorganizator: OIDON Racibórz