Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Rozpoczyna się nabór wniosków dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024.

 

Głównym celem Programu, w którym wnioskodawcami mogą być gminy lub powiaty, jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 

-dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym, stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

 

Więcej szczegółów znaleźć można pod adresem:

 

 

 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024